8 miljoen groene kilometers!

Wouter Deelman
Wouter DeelmanCEO Taxi Electric
Supercharging Tesla

Sinds de oprichting van Taxi Electric hebben we ruim 8 miljoen kilometer gereden met de groenste taxivloot van Nederland. Dat staat gelijk aan 100 keer de wereld rond. Met deze mijlpaal laten we zien dat je heel wat kilometers kunt afleggen zonder het milieu te vervuilen.

Volgens het Europees Milieuagentschap zijn fijnstofdeeltjes en ozon de belangrijkste vervuilende stoffen in Europa en vormen een ernstige bedreiging voor mens en milieu. Ook de uitstoot van CO2 heeft grote negatieve gevolgen voor het milieu, zoals klimaatverandering. Het verkeer levert een grote bijdrage aan de uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden (als katalysator voor ozonvorming) en CO2.

Taxi´s behoren tot de grootste vervuilers van de stad. Een taxi stoot gemiddeld evenveel schadelijke uitlaatgassen uit als 35 personenauto´s. Dat komt doordat taxi´s veel meer kilometers rijden en vaak vervuilende diesels zijn.