3 miljoen groene kilometers!

Wouter Deelman
Wouter DeelmanCEO Taxi Electric
Supercharging Tesla

Taxi Electric viert feest! Sinds onze oprichting eind 2011 hebben we ruim 3 miljoen kilometer gereden met de groenste taxivloot van Nederland. Dat is wel 75 keer de wereld rond. Met deze mijlpaal laten we zien dat je heel wat kilometers kunt afleggen zonder het milieu te vervuilen.

Volgens het Europees Milieuagentschap zijn fijn stofdeeltjes en ozon de belangrijkste vervuilende stoffen in Europa en vormen een ernstige bedreiging voor mens en milieu. Ook de uitstoot van CO2 heeft grote negatieve gevolgen voor het milieu, zoals klimaatverandering. Het verkeer levert een grote bijdrage aan de uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden (als katalysator voor ozonvorming) en CO2.

Om zicht te krijgen op welke impact onze taxiservice nu echt heeft op onze leefomgeving, hebben we begin dit jaar een grondige studie gedaan. Met behulp van het onafhankelijke impact-bureau Avance, kunnen we concluderen dat we sinds onze oprichting:

– ruim 550 ton CO2-uitstoot hebben voorkomen ten opzichte van het rijden met normale dieseltaxi’s. In deze berekening is ook de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het opwekken van onze groene energie en de productie van de auto’s, meegenomen.

– ruim 66 kg aan fijn stof-uitstoot hebben voorkomen ten opzichte van het rijden met normale dieseltaxi’s. Fijn stof-productie komt bij elektrische auto’s uitsluitend voort uit de slijtage van banden, remmen en de wrijving met het wegdek. Er is hier alleen gekeken naar de directe uitstoot.

– ruim 1.111 kg aan stikstofoxiden-uitstoot voorkomen ten opzichte van het rijden met normale dieseltaxi’s. Elektrische auto’s stoten namelijk geen stikstofoxiden uit!